ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哗美得叫人窒息

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哗美得叫人窒息-, *哗美得叫人窒息*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's enough to make a bulldog bust its chain.[CN] 哗美得叫人窒息 The Naked Kiss (1964)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

哗美得 () (jiào) (rén)窒息 (zhì xī)

 


  

 
 • (jiào, ㄐㄧㄠˋ) to call; to yell; to be called; to order [CE-DICT-Simplified]
 • (jiào, ㄐㄧㄠˋ) to call; to yell; to be called; to order [CE-DICT-Traditional]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Simplified]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Traditional]
窒息
 • (ちっそく) (n,vs,adj-no) suffocation; choking; (P) [EDICT]
 • (zhì xī, ㄓˋ ㄒㄧ) choke; stifle; suffocate [CE-DICT-Simplified]
 • (zhì xī, ㄓˋ ㄒㄧ) choke; stifle; suffocate [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top