ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哈里发帝国

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哈里发帝国-, *哈里发帝国*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Read it.[CN] 我们被哈里发帝国组织 以上帝之名 作为人质扣押" Chapter 51 (2016)
America is our enemy and must meet our demands.[CN] 我们效忠于阿赫麦德和尤瑟夫·艾哈迈德 和哈里发帝国 Chapter 51 (2016)
What?[CN] 哈里发帝国组织 念出来 Chapter 51 (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

哈里发 帝国

 


  

 
哈里发
  • (Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ) Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate [CE-DICT]
帝国
  • (ていこく) (n) (1) empire; (adj-no) (2) imperial; (P) [EDICT]
  • (dì guó, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ) empire; imperial [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top