ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

咖啡,我化验了 里面含有砷砷 砷砷?

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咖啡,我化验了 里面含有砷砷 砷砷?-, *咖啡,我化验了 里面含有砷砷 砷砷?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The coffee Marina almost drank on the set, I had it analyzed.[CN] 咖啡,我化验了 里面含有砷砷 砷砷? The Mirror Crack'd (1980)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

咖啡 化验 里面 含有

 


  

 
咖啡
 • (kā fēi, ㄎㄚ ㄈㄟ) coffee [CE-DICT-Simplified]
 • (kā fēi, ㄎㄚ ㄈㄟ) coffee [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
化验
 • (huà yàn, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄢˋ) laboratory test [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
里面
 • (lǐ miàn, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ) inside; interior [CE-DICT-Simplified]
含有
 • (がんゆう) (n,vs) contain; include; (P) [EDICT]
 • (hán yǒu, ㄏㄢˊ ㄧㄡˇ) to contain; including [CE-DICT-Simplified]
 • (hán yǒu, ㄏㄢˊ ㄧㄡˇ) to contain; including [CE-DICT-Traditional]
 • (shēn, ㄕㄣ) arsenic As, metalloid, atomic number 33 [CE-DICT-Simplified]
 • (shēn, ㄕㄣ) arsenic As, metalloid, atomic number 33 [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top