ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

咄咄怪事

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咄咄怪事-, *咄咄怪事*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange; absurd; paradoxical; extraordinary, #81,435 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, this is weird.[CN] 咄咄怪事 52 Pick-Up (1986)
This is funny. It was weird dating after death.[CN] 咄咄怪事 死人还不放过 The Girl on a Motorcycle (1968)
Well, if you're sure of that, then, it certainly is odd.[CN] Well, if you're sure of that, then, 嗯,如果你确定无误,那么 it certainly is odd. 实在是咄咄怪事 Strange Cargo (1940)
Weird story...[CN] 咄咄怪事 Welcome to the Sticks (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top