ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

命知らず

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -命知らず-, *命知らず*
Japanese-English: EDICT Dictionary
命知らず[いのちしらず, inochishirazu] (adj-na,n,adj-no) recklessness; daredevil; long-lasting [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous viceroy has made A daring getaway[JA] ドゥーク伯爵の代理人の助けで、 極悪総督が命知らずの逃走した Lair of Grievous (2008)
Let me hit the Tier One units and I'll build you ... a team of pipe hitters who'll do anything you can dream up.[JA] 私に任せて頂ければ命知らずを 集めることが出来ます Suicide Squad (2016)
And a daring disregard for human life opened fire.[JA] 銃火の中で命知らずの 大胆さだったとのことです Self Made Man (2008)
And yes, kill for a cause.[JA] そう 命知らずのね Heart of Darkness (2016)
This coming from a guy who flies like he has got some kind of death wish.[JA] 命知らずが増えそうだ Red Tails (2012)
- Kamakrazee War Boys! - War Boys![JA] 俺達は命知らず Mad Max: Fury Road (2015)
And if you up and cross that line, it just might cost you your life.[JA] あんたが命知らずなら いつでも歓迎する Bad Country (2014)
Ha, of course she would.[JA] ハ 命知らず Momentum (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top