ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

呼喊

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -呼喊-, *呼喊*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼喊[hū hǎn, ㄏㄨ ㄏㄢˇ, ] to shout (slogans etc), #16,192 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if you want Adolph, all you have to do is whisper.[CN] 但是如果想让阿道夫听到 你只须轻声地呼喊 One Hour with You (1932)
(shouts in Dutch)[CN] (在荷兰人的呼喊) How I Won the War (1967)
You should have called me.[CN] 你应该呼喊我的 The Collector (1965)
I'll be in the way guys yell when they're mad.[CN] 我就在愤怒呼喊的人群中 The Grapes of Wrath (1940)
They resisted and cried.[CN] 他们反抗且呼喊 The Koumiko Mystery (1965)
Part three. "THE DEAD MAN CALLS OUT."[CN] 第三 章 "死者的呼喊" Battleship Potemkin (1925)
(shouting in German)[CN] (用德国语呼喊) How I Won the War (1967)
They'll squeal, they'll cry, they'll run like rabbits.[CN] 他们会尖叫呼喊,象兔子一样跑来跑去 Storm Warning (1951)
(shouting)[CN] (呼喊) How I Won the War (1967)
He not only talks about civil rights, but he expresses it with all his force.[CN] 说人权的问题,不是只用语言 仿佛全身都在呼喊 这个借给你看吧 Apostasy (1948)
Why not think... instead of blindly shouting for death?[CN] 为什么不想想... 而不是盲目的 呼喊死亡? Compulsion (1959)
Is it his name you cry out in the dark?[CN] 他们吻你时是凯撒的唇 碰你时是凯撒的手 黑暗中你呼喊的是他的名字? Cleopatra (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top