ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

周辺諸国

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -周辺諸国-, *周辺諸国*
Japanese-English: EDICT Dictionary
周辺諸国[しゅうへんしょこく, shuuhenshokoku] (n) surrounding countries; neighboring countries; neighbouring countries [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhōu) (biān) (zhū) (guó)

 


  

 
 • (しゅう) (n) (1) Zhou (dynasty of China); Chou; (2) (geometric) perimeter; (n-suf,ctr) (3) counter for laps or circuits [EDICT]
 • (zhōu, ㄓㄡ) complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou [CE-DICT]
 • (zhōu, ㄓㄡ) bestow alms [CE-DICT]
 • (zhōu, ㄓㄡ) cycle; week [CE-DICT]
 • (へん) (n) (1) area; vicinity; (2) side (of triangle, rectangle, etc.); (3) circumstances; (P) [EDICT]
 • (へ;べ;え) (n) (1) (へ, べ only) (arch) surrounding area; (2) (へ, べ only) shore (of the sea); (suf) (3) (esp. え,べ) suffix used as a rough indicator of location, direction, time, etc. [EDICT]
 • (biān, ㄅㄧㄢ) Japanese variant of 邊|边 [CE-DICT]
 • (しょ) (pref) various; many; several; (P) [EDICT]
 • (zhū, ㄓㄨ) surname Zhu; all; many; various [CE-DICT]
 • (くに) (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) [EDICT]
 • (guó, ㄍㄨㄛˊ) country; nation; state; national; surname Guo [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top