ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

吸气

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -吸气-, *吸气*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸气[xī qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ, / ] sniff, #22,017 [Add to Longdo]
吸气[xī qì qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] inhaler [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Out.[CN] 吸气 How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Breathe in.[CN] 吸气 8½ (1963)
Breathe![CN] 快吸气! Ocean's Eleven (2001)
Inhale.[CN] 吸气 The Great White Tower (1966)
Now breathe in.[CN] 吸气 The Young Lions (1958)
Exhale.[CN] 吸气. When Strangers Marry (1944)
"grant us pardon, absolution... "and remission of our sins.[CN] 要忍住,吸气 Gone with the Wind (1939)
That's right, inhale...[CN] 这就对了, 吸气... When Strangers Marry (1944)
In, out.[CN] 吸气.呼气 吸气.呼气 Blithe Spirit (1945)
Deeper.[CN] 深吸气 8½ (1963)
All right, breathe in.[CN] 好了,吸气 The Young Lions (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top