ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

同化

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -同化-, *同化*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同化[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] assimilation (cultural, digestive, phonemic etc), #27,147 [Add to Longdo]
同化作用[tóng huà zuò yòng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] assimilation (biol.); anabolic, #135,405 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同化[どうか, douka] (n,vs,adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P) [Add to Longdo]
同化作用[どうかさよう, doukasayou] (n,adj-no) assimilation; metabolism; anabolism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must assimilate into new surroundings.ある程度は新しい環境に同化しなくてはなりません。
The opinion of the weaker person is easily assimilated that of the stronger.弱者の意見は簡単に強者の意見に同化されてしまう。
Many groups of immigrants have been assimilated into American society.多くの移民のグループがアメリカの社会に同化された。
They did not assimilate with the natives.彼らは現地人に同化しなかった。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top