ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

台帳

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -台帳-, *台帳*
Japanese-English: EDICT Dictionary
台帳[だいちょう, daichou] (n) account book; ledger; register; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Front page. The Cumberland Ledger.[JA] カンバーランド台帳の1ページだ Crimson Peak (2015)
It wasn't hard -- hotel registry.[JA] 簡単だよ 宿泊台帳 Look Before You Leap (2014)
He cooked the books for the Gambino family for 40-plus years.[JA] 台帳をギャンビーノ一家のため 40余年改ざんしてきた The Accountant (2016)
I'll need to see all those books for the past 10 years.[JA] 10年分の台帳が必要です The Accountant (2016)
I need the books for the past 15, please.[JA] それでは、15年分の台帳が必要です The Accountant (2016)
You see, by taking his own money, stealing it, and putting it back on his books...[JA] 分かるかい? 自分のお金を取り 盗み、台帳に戻すことで The Accountant (2016)
To leak-proof your books.[JA] 台帳に漏れがないかの確認 The Accountant (2016)
I went through these ledgers for months, and I got through one fiscal year.[JA] 台帳を精査するのに何ヶ月もかかったのよ 会計年度1年分しか調べられなかたし The Accountant (2016)
You know, the little amortization book, and the green eyeshade, and the, like, dorky pocket protector and...[JA] ちっちゃい償却台帳と緑の日除けを被って それから役立たずのポケットプロテクター The Accountant (2016)
Did one of you bring the ledger?[JA] 台帳は? The Transporter Refueled (2015)
Look, kidding aside, I think if you saw our books, you'd run for the hills.[JA] 冗談は置いといて、我々の台帳を見れば あなたは逃げたくなるでしょうよ The Accountant (2016)
You somehow contact an individual capable of coming in cold, un-cooking years of books, and getting out alive.[JA] 君はどうにか 長年に渡り何もしてこなかった台帳を辻褄が合うよう 修正できる人物に連絡を取って The Accountant (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top