ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

叫喊

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -叫喊-, *叫喊*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫喊[jiào hǎn, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄢˇ, ] exclamation; outcry; shout; yell, #19,680 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [Crowd Shouting][CN] - [人群叫喊] I Wake Up Screaming (1941)
(Screams)[CN] (叫喊声) Brighton Rock (1948)
Twelve years of the landlord yelling for the rent.[CN] 12年来房东都在 叫喊要房租 Quai des Orfèvres (1947)
My father cried out very loud, "Long live the Republic!"[CN] 我父亲高声叫喊共和党万岁 For Whom the Bell Tolls (1943)
Two days now I've been listening to you yap about wanting to die.[CN] 二天来 我一直听你叫喊着要去死 Union Station (1950)
"And she hollered bravo And he hung by his schnozzle from above[CN] 她叫喊着太好了 紧挨着他的鼻子 It Happened One Night (1934)
Like a human being, she was screamin'.[CN] 就像人类一样 她在叫喊 Lifeboat (1944)
Shout all you want to.[CN] 随你怎么叫喊 Romance on the High Seas (1948)
- [Paperboy Shouting][CN] - [卖报叫喊声] I Wake Up Screaming (1941)
First yelp out of you and your old man is going to get it.[CN] 如果你叫喊 你和你家老头就会完蛋的 Union Station (1950)
- You think he wouldn't holler?[CN] -你认为他不会大声叫喊 The Asphalt Jungle (1950)
[Shouting, Indistinct][CN] [含混的叫喊] I Wake Up Screaming (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top