ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

只有在阿丽放假 睡觉 或者感冒的时候 盈利达到峰值

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -只有在阿丽放假 睡觉 或者感冒的时候 盈利达到峰值-, *只有在阿丽放假 睡觉 或者感冒的时候 盈利达到峰值*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The valleys are when she tries to help.[CN] 只有在阿丽放假 睡觉 或者感冒的时候 盈利达到峰值 Storks (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

只有 阿丽 放假 睡觉 或者 感冒 时候 盈利 达到 峰值

 


  

 
只有
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
放假
 • (fàng jià, ㄈㄤˋ ㄐㄧㄚˋ) to have a holiday or vacation [CE-DICT]
睡觉
 • (shuì jiào, ㄕㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ) to go to bed; to go to sleep [CE-DICT]
或者
 • (huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ) or; possibly; maybe; perhaps [CE-DICT]
感冒
 • (かんぼう) (n) cold (illness) [EDICT]
 • (gǎn mào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ) to catch cold; (common) cold [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
时候
 • (shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙) time; length of time; moment; period [CE-DICT]
盈利
 • (yíng lì, ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ) profit; gain [CE-DICT]
达到
 • (dá dào, ㄉㄚˊ ㄉㄠˋ) to reach; to achieve; to attain [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top