Search result for

只有国际商用机器公司 和国 [...] 氏化工公司 联合碳化物公司

(1 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -只有国际商用机器公司 和国 [...] 氏化工公司 联合碳化物公司-, *只有国际商用机器公司 和国 [...] 氏化工公司 联合碳化物公司*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is only IBM and ITT... and ATT... and Du Pont, Dow, Union Carbide... and Exxon.[CN] 只有国际商用机器公司 和国际电话电信公司 电报电话公司 杜邦财团、陶氏化工公司 联合碳化物公司 Network (1976)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

只有 (zhǐ yǒu)国际商用机器公司 (guó jì shāng yòng jī qì gōng sī) ()国际 (guó jì)电话 (diàn huà)电信公司 (diàn xìn gōng sī) 电报 (diàn bào)电话公司 (diàn huà gōng sī) 杜邦 (dù bāng)财团 (cái tuán) ()陶氏 (táo shì)化工 (huà gōng)公司 (gōng sī) 联合 (lián hé)碳化物 (tàn huà wù)公司 (gōng sī)

 


  

 
只有
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Traditional]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Traditional]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Traditional]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Traditional]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Traditional]
国际
 • (guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ) international [CE-DICT-Simplified]
电话
 • (diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ) telephone; phone call [CE-DICT-Simplified]
电报
 • (diàn bào, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ) telegram; cable; telegraph [CE-DICT-Simplified]
杜邦
 • (Dù bāng, ㄉㄨˋ ㄅㄤ) DuPont [CE-DICT-Simplified]
 • (Dù bāng, ㄉㄨˋ ㄅㄤ) DuPont [CE-DICT-Traditional]
财团
 • (cái tuán, ㄘㄞˊ ㄊㄨㄢˊ) financial group [CE-DICT-Simplified]
化工
 • (かこう) (n) (abbr) (See 化学工学) chemical engineering [EDICT]
 • (huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ) chemical engineering; chemical industry [CE-DICT-Simplified]
 • (huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ) chemical engineering; chemical industry [CE-DICT-Traditional]
公司
 • (こうし) (n) company; firm (in China); (P) [EDICT]
 • (gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ) (business) company; company; firm; corporation; incorporated [CE-DICT-Simplified]
 • (gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ) (business) company; company; firm; corporation; incorporated [CE-DICT-Traditional]
联合
 • (lián hé, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ) to combine; to join; unite; alliance [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top