ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

另于二零一零年十一月一日 被捕时作出拒捕.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -另于二零一零年十一月一日 被捕时作出拒捕.-, *另于二零一零年十一月一日 被捕时作出拒捕.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"In addition, for resisting arrest and attacking a police officer on November 1st, 2010,"[CN] 另于二零一零年十一月一日 被捕时作出拒捕... The Viral Factor (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

另于 () (èr) (líng)一零年 ()十一月 (shí yī yuè)一日 () 被捕 (bèi bǔ) (shí)作出 (zuò chū)拒捕 (jù bǔ).

 


  

 
 • (に) สอง [LongdoJP]
 • (に(P);ふた;ふ;ふう) (num) two; (P) [EDICT]
 • (èr, ㄦˋ) two; 2 [CE-DICT]
 • (れい(P);ぜろ;ゼロ(P)) (n,adj-no) zero; nought; (P) [EDICT]
 • (líng, ㄌㄧㄥˊ) remnant; zero [CE-DICT]
十一月
 • (じゅういちがつ) (n-adv) November; (P) [EDICT]
 • (shí yī yuè, ㄕˊ ㄧ ㄩㄝˋ) eleventh month; November [CE-DICT]
一日
 • (ついたち) วันที่หนึ่งของเดือน [LongdoJP]
 • (いちにち(P);いちじつ;ひとひ(ok);ひとえ(ok)) (n) (1) first day of the month; (2) (See ついたち) one day; (P) [EDICT]
 • (ついたち(P);さくじつ(朔日);いっぴ(一日)) (n) (1) (usu. 一日) first day of the month; (2) (ついたち only) (arch) first ten days of the lunar month; (P) [EDICT]
 • (つきたち) (n) (1) (arch) first day of the month; (2) first ten days of the lunar month [EDICT]
被捕
 • (bèi bǔ, ㄅㄟˋ ㄅㄨˇ) to be arrested; under arrest [CE-DICT]
 • (shí, ㄕˊ) o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [CE-DICT]
作出
 • (さくしゅつ) (n,vs) new creation; new invention; new production; new breed [EDICT]
 • (zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ) to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [CE-DICT]
拒捕
 • (jù bǔ, ㄐㄩˋ ㄅㄨˇ) to resist arrest [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top