ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

古代エジプト

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古代エジプト-, *古代エジプト*
Japanese-English: EDICT Dictionary
古代エジプト[こだいエジプト, kodai ejiputo] (n) ancient Egypt [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of the stories of ancient Egypt and Mayans and Incas talk about sun gods coming to the Earth and teaching them engineering and writing and all of their science.[JA] 得たのでしょうか 古代エジプト・マヤ・インカの物語では、太陽神が地球に来て 工学や文字、科学の全てを Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
The Ancient Egyptians believed that it weakened the evil spirits.[JA] 古代エジプト人らは これが 悪魔を弱体化させると信じたの The Mummy (2017)
There is a legend of a secret order born in ancient Egypt called[JA] 古代エジプトに伝わる 秘密結社― Now You See Me (2013)
Even the ancient Egyptians used marijuana to treat hemorrhoids.[JA] 古代エジプトでも痔の治療に 使われてたわ The High in the Low (2014)
-You know the Egyptians used to worship cats[JA] 古代エジプト人は 猫を崇拝してたのよ 知ってた? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
An ancient Egyptian recipe, I believe.[JA] 古代エジプト式の 接着剤に違いない Sherlock Holmes (2009)
Pharaoh of the Nile and Father to the Son of the Sun.[JA] 古代エジプトのファラオ Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014)
There isn't a museum in the world that wouldn't sell its soul for this lot.[JA] 博物館なんて世界にないよ。 古代エジプト Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I am a centuries-old Egyptian Pharaoh.[JA] 私は古代エジプトのファラオであった Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
The hieroglyphs are definitely New Kingdom.[JA] 象形文字は間違いなく 古代エジプトの新皇帝のもの The Mummy (2017)
This is a high priest of Ammon... from the temple of the Thebes.[JA] これはアモン人の高位の 聖職者だ 古代エジプトの首都の 寺院から来たものだ The Mummy (2017)
They actually have a really ancient lineage all the way back to the Egyptians.[JA] 古代エジプト時代の 王の墓守が発祥とされている El Cucuy (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top