ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

取り扱う

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -取り扱う-, *取り扱う*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
取り扱う[とりあつかう, toriatsukau] TH: จัดการ
取り扱う[とりあつかう, toriatsukau] TH: ปฏิบัติกับ  EN: to treat

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り扱う(P);取扱う(io)[とりあつかう, toriatsukau] (v5u, vt) to treat; to handle; to deal in; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Scientists deal mainly with physical matters.科学者は主として物質の問題を取り扱う
Arithmetic deals with numbers.算数は数を取り扱う
I'm going to deal with the problem in this chapter.私は本章でその問題を取り扱うつもりです。
Statistics deals with collected numbers representing facts.統計学は事実を表す数を取り扱うものである。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In 2015 an American archeological company bought a military manuscript from the Han Dynasty[JP] <2015年に米国の 考古学遺物を取り扱う会社が> <中国の漢の時代に 関する軍事文書を入手した> Dragon Blade (2015)
An officer with your security clearance remains subject to recall in event of emergency.[JP] 君を軍人として 取り扱うことを 緊急時に備えての リコールの対象となることに Jack Reacher: Never Go Back (2016)
I will handle this personally.[JP] 私が個人で取り扱う Single Strand (2014)
It's a small firm, but we handle quite a bit of money.[JP] 小さな企業だ だが かなりの金額を取り扱う Demolition (2015)
Well, technically... you're an unlicensed doctor from SubAsia practicing black market medicine.[JP] まぁ、厳密に言えば- おまえは闇市場の薬を取り扱う アジア人の闇医者だったな Pilot (2013)
And we'll reclassify them so no one else can, either.[JP] オレたちが取り扱うから 誰も触れない The Lance to the Heart (2014)
Padmé may be lost, Anakin. Don't risk the mission trying to rescue her. I'll take care of the bombs.[JP] パドメがもう亡くなったかも、彼女を救うために、 ミッションを危険にさらさないで 僕は爆弾を取り扱うから、あなたは医者を見つけて Blue Shadow Virus (2009)
Pardon me, but we do have a strict policy concerning the handling of the instruments.[JP] すみませんが 当店では楽器を取り扱う際に 厳重な規則があります The Blues Brothers (1980)
She doesn't have enough front money to handle it.[JP] その量を取り扱うのに 充分な前金をもっていない A Scanner Darkly (2006)
I'll take care of the new weapon.[JP] 俺は新武器を取り扱う Defenders of Peace (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
取り扱う[とりあつかう, toriatsukau] behandeln, umgehen, umgehen_mit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top