Search result for

反过来成新品种 雇佣兵猎人产卵, 赏金杀手。

(1 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反过来成新品种 雇佣兵猎人产卵, 赏金杀手。-, *反过来成新品种 雇佣兵猎人产卵, 赏金杀手。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In turn, a new breed of mercenary hunters spawn, the bounty killer.[CN] 反过来成新品种 雇佣兵猎人产卵, 赏金杀手。 Bounty Killer (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

反过来 (fǎn guò lái) (chéng)新品种 (xīn pǐn zhǒng) 雇佣兵 (gù yōng bīng)猎人 (liè rén)产卵 (chǎn luǎn), 赏金 (shǎng jīn)杀手 (shā shǒu) ()

 


  

 
反过来
 • (fǎn guo lái, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛ˙ ㄌㄞˊ) conversely; in reverse order; in an opposite direction [CE-DICT-Simplified]
 • (chéng, ㄔㄥˊ) finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng [CE-DICT-Simplified]
 • (chéng, ㄔㄥˊ) finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng [CE-DICT-Traditional]
猎人
 • (liè rén, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ) hunter [CE-DICT-Simplified]
产卵
 • (chǎn luǎn, ㄔㄢˇ ㄌㄨㄢˇ) lay (an egg) [CE-DICT-Simplified]
杀手
 • (shā shǒu, ㄕㄚ ㄕㄡˇ) killer [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top