ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反則

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反則-, *反則*
Japanese-English: EDICT Dictionary
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P) [Add to Longdo]
反則[はんそくきん, hansokukin] (n) fine [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flag on the play, Harold.[JA] 反則だわ ハロルド Skip (2015)
Especially the kind that could cause us to forfeit.[JA] 反則負けするような 可能性をね My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
We don't want to be accused of cheating.[JA] 反則したと責められないようにね My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
Any irregularities are sure to come out.[JA] 色々と反則が出るだろうな A Cure for Wellness (2016)
You can't ask that. Well, who is it?[JA] それ聞くの反則よ! Hunting Bears (2013)
If we have to forfeit the games because I can't think of a way to keep it under control...[JA] 私が魔法を制御する 方法を見つけられなかったら... ゲームスで反則負けしてしまう My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
I'll do the thousand. Hut, hut! We have holding -- number 77 on the offense.[JA] 俺は千賭ける ホールディング - ナンバー77の反則 Focus (2015)
How do I get it off?[JA] 反則 The Interview (2014)
Principal Celestia, on behalf of Crystal Prep I demand that you forfeit the Friendship Games.[JA] セレスティア校長 クリスタル学園を代表して... あなた達の反則負けを 要求します My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
The barn is a no-fly zone during hide-and-go-seek.[JA] かくれんぼでは 納屋は反則だぞ Bad Boys (2013)
Miller thats a foul, again![JA] ミラー それは反則だ! Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Right, be careful not to step over, 'cause if you do, that's a foot foul.[JA] 超えないよう 注意してくれ 超えたら 足の反則になるよ Paper Planes (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top