ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

双倍

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -双倍-, *双倍*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双倍[shuāng bèi, ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] twofold; double, #19,861 [Add to Longdo]
双倍[shuāng bèi tǐ, ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, / ] diploid (doubled chromosomes), #259,207 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After that interrogation, give me a fucking double.[CN] 审问完了 给我来双倍 The Canyons (2013)
Hot chocolate with double-whipped whipped cream?[CN] 双倍打泡奶油的热巧克力? Cloudy with a Chance of Meatballs 2 (2013)
I'm willing to double it.[CN] 我愿意出双倍价钱 Aftermath (2013)
And make it a double.[CN] 来个双倍的吧 Hail, Hale (2013)
Knights are worth double.[CN] 骑士值双倍的价钱 Valar Dohaeris (2013)
They said the Akula class carried twice as many warheads and had twice the range.[CN] 装载两倍的防空导弹以及具有双倍射程 The Clock (2013)
Double runs everyone. Next two days.[CN] 接下来两天 所有人都跑双倍距离 Coldwater (2013)
$3 million as the most valued of defectors, a Directorate "S" officer.[CN] 你可以拿到双倍的钱 三百万做个最有价值的叛徒 S级指挥官 Pilot (2013)
- Double?[CN] - 双倍 Valar Dohaeris (2013)
I'll come back every year and do my 172 days and make double.[CN] 我每年都会回来 干172天活 拿到双倍的退休金 Seventeen (2013)
- Double.[CN] - 双倍 Valar Dohaeris (2013)
My client deserves double that, and you know it.[CN] 我的委托人应该得到那价钱的双倍 The Golem (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top