ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

又或者产卵的鲑鱼 在又冷又深的神秘海洋中 找到它们的出生地?

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -又或者产卵的鲑鱼 在又冷又深的神秘海洋中 找到它们的出生地?-, *又或者产卵的鲑鱼 在又冷又深的神秘海洋中 找到它们的出生地?*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(yòu)或者 (huò zhě)产卵 (chǎn luǎn) (de)鲑鱼 (guī yú) (zài) (yòu) (lěng) (yòu) (shēn) (de)神秘 (shén mì)海洋 (hǎi yáng) (zhōng) 找到 (zhǎo dào)它们 (tā men) (de)出生地 (chū shēng dì)

 


  

 
 • (また) อีกครั้ง, และ \nตัวอย่าง また会いましょう แล้วเจอกันใหม่ [LongdoJP]
 • (また) (adv,conj,pref) (uk) again; and; also; still (doing something); (P) [EDICT]
 • (yòu, ㄧㄡˋ) (once) again; also; both... and...; again [CE-DICT]
或者
 • (huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ) or; possibly; maybe; perhaps [CE-DICT]
产卵
 • (chǎn luǎn, ㄔㄢˇ ㄌㄨㄢˇ) lay (an egg) [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
鲑鱼
 • (guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ) salmon; trout [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
 • (れい) (adj-na,n) (1) (obsc) cold; cool; (n) (2) (abbr) (obsc) (See 冷酒・れいしゅ) cold sake [EDICT]
 • (ひや) (n) (1) (abbr) (See 冷や水・ひやみず) cold water; (2) (abbr) (See 冷や酒・ひやざけ) cold sake; (pref,adj-no) (3) cold; cool; chilled; unheated; (P) [EDICT]
 • (lěng, ㄌㄥˇ) cold [CE-DICT]
 • (み) (pref) (1) (hon) august; (2) beautiful [EDICT]
 • (ふけ) (n,n-suf) growing late; latening [EDICT]
 • (shēn, ㄕㄣ) deep; profound [CE-DICT]
神秘
 • (しんぴ) (adj-na,n,adj-no) mystery; (P) [EDICT]
 • (shén mì, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ) mysterious; mystery [CE-DICT]
海洋
 • (かいよう) (n,adj-no) ocean; (P) [EDICT]
 • (hǎi yáng, ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ) ocean [CE-DICT]
 • (じゅう;ぢゅう) (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) [EDICT]
 • (ちゅう) (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) [EDICT]
 • (なか) (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (zhōng, ㄓㄨㄥ) within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [CE-DICT]
 • (zhòng, ㄓㄨㄥˋ) hit (the mark) [CE-DICT]
找到
 • (zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ) find (what one was searching for); succeeded in finding [CE-DICT]
它们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they (for inanimate objects) [CE-DICT]
出生地
 • (しゅっしょうち;しゅっせいち) (n) birthplace [EDICT]
 • (chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ) birthplace [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top