ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

参议院估计儿童关怀要消减 [...] care rebates

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -参议院估计儿童关怀要消减 [...] care rebates-, *参议院估计儿童关怀要消减 [...] care rebates*, 参议院估计儿童关怀要消减 The Senate estimate child care rebate

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

参议院 (cān yì yuàn)估计 (gū jì)儿童 (ér tóng)关怀 (guān huái) (yāo)消减 () The ( DH AH0) Senate ( S EH1 N AH0 T) estimate ( EH1 S T AH0 M AH0 T) child ( CH AY1 L D) care ( K EH1 R) rebates ( R IY1 B EY2 T S)

 


  

 
参议院
 • (cān yì yuàn, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ) Senate [CE-DICT]
估计
 • (gū jì, ㄍㄨ ㄐㄧˋ) estimate; reckon [CE-DICT]
儿童
 • (ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ) child [CE-DICT]
关怀
 • (guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ) care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Senate
 • วุฒิสภา: สภาสูง, อาคารสภาสูง, ห้องสภาสูง, สภาสูงสุดของโรมัน , สภาบริหารมหาวิทยาลัย [Lex2]
 • (เซน'นิท) n. สภาสูง,วุฒิสภาของบางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา,ฝรั่งเศส) ,อาคารสภาสูง,ห้องสภาสูง,สภาสูงสุดของโรมัน,สภาบริหารหรือนโยบายของบางมหาวิทยาลัย [Hope]
 • (n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา [Nontri]
 • /S EH1 N AH0 T/ [CMU]
 • /S EH1 N IH0 T/ [CMU]
 • (n) /s'ɛnɪt/ [OALD]
estimate
 • การตีราคา: การประมาณค่า [Lex2]
 • ประมาณ: อนุมาน, คาดคะเน, คาด, ประเมิน, ประมาณค่า, ประมาณการ [Lex2]
 • (เอส'ทิเมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมิน,กะ,ตีราคา,คำนวณ,คิด,วินิจฉัย,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน,ราคาที่ประเมิน. ###SW. estimator n. ดูestimate ###S. evaluate [Hope]
 • (n) การประมาณ,การตีราคา,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน [Nontri]
 • (vt) ประมาณ,ประเมิน,ตีค่า,กะ,คำนวณ [Nontri]
 • /EH1 S T AH0 M AH0 T/ [CMU]
 • /EH1 S T AH0 M EY2 T/ [CMU]
 • (n) /'ɛstɪmət/ [OALD]
 • (v) /'ɛstɪmɛɪt/ [OALD]
child
 • คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก[Lex2]
 • เด็ก[Lex2]
 • ลูก[Lex2]
 • (ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร ###S. yougster -pl children [Hope]
 • (n) เด็ก,ทารก,ลูก,บุตรหลาน [Nontri]
 • /CH AY1 L D/ [CMU]
 • (n) /tʃ'aɪld/ [OALD]
care
 • การดูแล: การปกป้อง [Lex2]
 • ความระมัดระวัง[Lex2]
 • ความห่วงใย[Lex2]
 • ดูแล: ปกป้อง [Lex2]
 • ห่วงใย[Lex2]
 • (แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก ###S. attention [Hope]
 • (n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา [Nontri]
 • (vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ [Nontri]
 • /K EH1 R/ [CMU]
 • (v) /k'ɛəʳr/ [OALD]
rebates
 • /R IY1 B EY2 T S/ [CMU]
 • (n) /r'iːbɛɪts/ [OALD]
  [rebate]
 • ส่วนที่ต้องคืนมา: เงินที่ต้องจ่ายคืนมา [Lex2]
 • เงินคืน: ส่วนลด, เงินภาษีที่ต้องคืนให้ [Lex2]
 • ให้ส่วนลด: หักคืน, ลดส่วน [Lex2]
 • (รี'เบท,ริเบท') n. เงินคืน,ส่วนลด,เงินลด,ส่วนหัก,เงินภาษีที่ต้องหักคืนให้ vt. หักคืน,ให้ส่วนลด,ลดส่วน,หักออก,ทำให้ทู่,ทำให้ไม่คม ###SW. rebatable,rebateable adj. rebater n. [Hope]
 • (n) เงินลด,ส่วนลด [Nontri]
 • (vt) คืนให้,ลดให้,หักออก,ทำให้ทู่ [Nontri]
 • /R IY1 B EY2 T/ [CMU]
 • (n) /r'iːbɛɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top