ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

去其糟粕

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -去其糟粕-, *去其糟粕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
去其糟粕[qù qí zāo pò, ㄑㄩˋ ㄑㄧˊ ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] to remove the dross; to discard the dregs, #92,768 [Add to Longdo]
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, / ] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas. [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have to see past the kitsch.[CN] 你该去其糟粕 Greenberg (2010)
The "fire that cleanses the forest"?[CN] "去其糟粕"? The "Fire that cleanses the forest"? Badge! Gun! (2015)
The so-called "fire that cleanses the forest,"[CN] 也叫作"去其糟粕" the so -called "Fire that cleanses the forest" Badge! Gun! (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top