ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

原子量

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原子量-, *原子量*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子量[yuán zǐ liàng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄌㄧㄤˋ, ] atomic weight; atomic mass, #96,554 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原子量[げんしりょう, genshiryou] (n) atomic weight [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't figure out the atomic mass of this motherfuckin' deuteron. Shit, man, that shit's simple.[CN] 妈的,搞不清这氚核的原子量 Me, Myself & Irene (2000)
- You've misstated the weight.[CN] 不 不 不 你说错目标的原子量 The Pirate Solution (2009)
Setting atomic nine iron... to 35O, and... adjusting for permanent settings.[CN] 设定原子量... 到35O,调整持续选项 The Invincible Iron Man (2007)
Oh, I...[CN] 计算物质原子量的时候蛮有用的 It's useful for calculating the number of atoms in a substance, 不过问的人就会觉得无聊了 or causing regret in anyone who asks about it. The Earworm Reverberation (2015)
Atomic number 55; melting point 28.5; atomic weight 132.905;[CN] 原子序数55 熔点28.5°C 原子量132. 905 对不起 Vishwaroopam (2013)
Is the atomic weight of cobalt 58.9?[CN] 钴的原子量是58点9吗? Ghostbusters II (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top