ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

原子炉

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原子炉-, *原子炉*
Japanese-English: EDICT Dictionary
原子炉[げんしろ, genshiro] (n) atomic reactor; nuclear reactor; (P) [Add to Longdo]
原子炉衛星[げんしろえいせい, genshiroeisei] (n) nuclear-powered satellite [Add to Longdo]
原子炉格納容器[げんしろかくのうようき, genshirokakunouyouki] (n) containment vessel; reactor container (nuclear reactor) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, if you can get me to the reactor bay[JA] 聞いてくれ、無事、原子炉 格納庫にたどり着けたら Pandorum (2009)
A small water-cooled nuclear reactor.[CN] 一个小型,水冷原子炉 The Andromeda Strain (2008)
Reactor timing is offset in the core.[JA] 原子炉起動タイミングはコアで相殺されます。 Pandorum (2009)
It has a nuclear reactor.[CN] 潜水艇上的原子炉或会漏出核污染物质 Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)
The lab has its own generator, but without the reactor working,[JA] 自家発電機を持ってる。 研究室は原子炉なしで動くわ。 Pandorum (2009)
They shut down the reactors.[JA] やつらは原子炉を止めたみたいだ Starship Troopers 2: Hero of the Federation (2004)
And what about the nuc- "nucular" reactor in Florida?[JA] 他にもフロリダの 原・・なんだ 原子炉 Idiocracy (2006)
Ship. I'm on my way to the reactor.[JA] 原子炉へ向かう途中だ。 Pandorum (2009)
You want to get to the reactor?[JA] 原子炉を動かしたいなら私を信じて。 Pandorum (2009)
Reactor, that's right.[JA] 原子炉 どんぴしゃり Pandorum (2009)
So I need someone to tell me how to get to the reactor.[JA] 原子炉へ行く方法を 誰かが考えなくっちゃねらない。 わかった? Pandorum (2009)
What's your plan?[JA] 計画はあるの? 原子炉を再起動する。 Pandorum (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原子炉[げんしろ, genshiro] Atomreaktor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top