ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

原子序数

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原子序数-, *原子序数*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子序数[yuán zǐ xù shù, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] atomic number, #121,017 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Helium has an atomic number of two.[CN] "氦"元素的原子序数是2 The Scavenger Vortex (2013)
If you multiply that by the atomic number of "N"-- nitrogen-- you get 14, which is the atomic number of...?[CN] 乘以"N -氮元素"的原子序数 得到14 是什么元素呢? The Scavenger Vortex (2013)
Atomic number 55; melting point 28.5; atomic weight 132.905;[CN] 原子序数55 熔点28.5°C 原子量132. 905 对不起 Vishwaroopam (2013)
Ne, 3s23p2.[CN] Ne Ne, 3s2 3p2 3s2 3p2. 它的原子序数是14! Project Almanac (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top