ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

原型

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原型-, *原型*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原型[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] original shape; mold; original form; archetype, #13,471 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原型[げんけい, genkei] (n,adj-no) prototype; model; pattern; archetypal; (P) [Add to Longdo]
原型[げんけいろ, genkeiro] (n) prototype reactor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're years away from a prototype.[JA] 原型が 出るまでに 数年はかかる Spectral (2016)
The four prototypes of which the Kurchatov institute allowed us to admire last July.[CN] 它的四個原型 承蒙卡爾查托夫研究院邀請 我們在去年7月參觀過了 Escape to Nowhere (1973)
Colville was the model.[JA] コルヴィルの歯が 原型なんだ The Many Mouths of Aaron Colville (2014)
"Beauty Fist", to make you return to normal look, you are fine now.[CN] "还原漂亮拳" 把你打回原型,现在你没事了 Flirting Scholar (1993)
You know, a lot of them were first designed in monasteries.[JA] 古代ローマで その原型が作られたと言う錠前で Endangered (2013)
In prototypes, we got no problems. We go to manufacturing, it falls apart.[CN] 原型没问题,生产时却出错 Disclosure (1994)
The same way I create one fictional character out of several real people.[CN] 在小说里也有一些 真实世界的人物原型 Love on the Run (1979)
Talk about the prototypes. They work. Focus on the positive.[CN] 光讲原型就行了,隐恶扬善,报喜不报忧 Disclosure (1994)
Bodies burned beyond recognition, and because the heads were missing, dental records could not be obtained.[JA] 死体は原型をとどめず 頭部が 見つからない為 歯の治療記録が 得られなかったとあります Chupacabra (2014)
It's an upgrade to the kill chip, you idiots![JA] 原型は、あの殺人チップだ! Invisible Hand (2013)
We have that on the prototypes. But the drives coming off the line--[CN] 原型达得到,生产线上却做不到 Disclosure (1994)
"That's the difference between a prototype and a production model."[JA] 原型と生産モデルの 差異が それだ Spectral (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原型<
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top