ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卵泡

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卵泡-, *卵泡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卵泡[luǎn pào, ㄌㄨㄢˇ ㄆㄠˋ, ] follicle, #31,191 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
卵泡立て器[たまごあわだてき, tamagoawadateki] (n) egg beater [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It all boils down to good follicles.[CN] 这一切都归结为良好的卵泡 Married to the Mob (1988)
How about your follicle-stimulating hormone levels?[CN] 皮質醇數值正常 你的促卵泡激素值呢? The Alien Parasite Hypothesis (2010)
Yeah, I can scan the follicles.[CN] 是的,我可以扫描卵泡 Slaughter of the Innocents (1993)
An egg, inside a protective blister of liquid[CN] 一个充满保护性液体的卵泡内的卵细胞 Inside the Living Body (2007)
At ovulation,the blister ruptures the egg inside will travel down the fallopian tube[CN] 排卵时,卵泡破裂 卵子沿着输卵管向下 Inside the Living Body (2007)
The doctors warned us, your follicle count is...[CN] 医生也说过 卵泡数目不够 Lost & Found (2012)
"You will be stabbed and have your genitals, cock, balls and prick cut off. ' '[CN] "你会挨刀子扎 茎茎、鸡鸡、蛋蛋和卵泡全都割光" Milk (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top