ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

即使像亚马逊河这般巨大的江河 流向大海的过程也并

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -即使像亚马逊河这般巨大的江河 流向大海的过程也并-, *即使像亚马逊河这般巨大的江河 流向大海的过程也并*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even for giant rivers like the Amazon the journey to the sea is not always smooth or uninterrupted.[CN] 即使像亚马逊河这般巨大的江河 流向大海的过程也并非都是平缓连续的 Fresh Water (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

即使 (jí shǐ) (xiàng)亚马逊河 ()这般 ()巨大 (jù dà) (de)江河 (jiāng hé) 流向 ()大海 (dà hǎi) (de)过程 (guò chéng) () (bìng)

 


  

 
即使
 • (jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ) even if; even though [CE-DICT]
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT]
巨大
 • (きょだい) (adj-na,n) huge; gigantic; enormous; (P) [EDICT]
 • (jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ) huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
江河
 • (こうが) (n) Yangtze and Yellow rivers; large river [EDICT]
 • (jiāng hé, ㄐㄧㄤ ㄏㄜˊ) rivers [CE-DICT]
大海
 • (たいかい) มหาสมุทร [LongdoJP]
 • (たいかい(P);おおうみ) (n) (1) ocean; large sea; (2) (おおうみ only) fabric pattern; (P) [EDICT]
 • (dà hǎi, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ) sea; ocean [CE-DICT]
过程
 • (guò chéng, ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ) course of events; process [CE-DICT]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT]
 • (bìng, ㄅㄧㄥˋ) and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [CE-DICT]
 • (bìng, ㄅㄧㄥˋ) amalgamate; combine [CE-DICT]
 • (bìng, ㄅㄧㄥˋ) and; also; together with [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top