ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

危急

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -危急-, *危急*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] critical; desperate (situation), #14,952 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P) [Add to Longdo]
危急[ききゅうしゅ, kikyuushu] (n) vulnerable species [Add to Longdo]
危急存亡[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened [Add to Longdo]
危急存亡の秋;危急存亡の時[ききゅうそんぼうのとき, kikyuusonbounotoki] (n) crisis; critical moment; critical time [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She provided for an urgency.彼女は危急の事態に備えた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Right, it was a serious crisis.[CN] - 对, 很危急. Kidnapping, Caucasian Style (1967)
It's urgent I reach Frederic Downing from WilPharma.[JA] 私が危急の時はウィルファーマの フレディリック・ダウニングに連絡して下さい Resident Evil: Degeneration (2008)
- At this critical hour.[CN] 在这危急的时刻 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
I didn't see you come up with an idea when the chips were down.[CN] 危急关头我没看见你出一个主意 Calamity Jane (1953)
For a while last night, it seemed to be touch-and-go.[CN] 昨晚那段时间, 可以说是情势危急 High Society (1956)
This is what the law calls an exigent circumstance.[JA] これは 法律が危急事態と呼ぶ状況だ Pilot (2009)
As for our tanks, we'll use them Only at the critical juncture.[CN] 我们的坦克只有在 最危急的时刻才能出动 Goryachiy sneg (1972)
Exigent circumstance allows us to pursue a suspect onto private property without obtaining a warrant.[JA] 危急事態において我々は 令状無しで個人の所有地に入り 容疑者を追跡することが許されている Pilot (2009)
Yeah, conditions are about as dire as they can get.[JA] 事態は危急存亡っちゅうか 超深刻だが Shin Godzilla (2016)
(De Guingand) It was a frightfully important battle, and it was touch and go that we might have lost our whole Middle East base.[CN] 这是一场极其重要的战役, 情势非常危急 我们可能失去整个中东的基地 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
Fats knew the game was in the clutch, so he had to do something to stop you.[CN] 肥子知道赌局危急紧张 所以必须略施小技来挡你 The Hustler (1961)
Kaplan, who was removed to the Rapid City Hospital in critical condition has been tentatively identified as an employee of the federal government.[CN] 情況危急的卡普蘭 被送到拉皮德市醫院... 他被初步確認為聯邦政府的僱員 North by Northwest (1959)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
危急[ききゅう, kikyuu] Notfall, Krise, drohende_Gefahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top