ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卢沟桥事变

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卢沟桥事变-, *卢沟桥事变*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卢沟桥事变[Lú gōu qiáo shì biàn, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In July, 1937, an incident was manufactured whereby the Chinese appeared to fire on the Japanese.[CN] 1937年7月,(日本人)制造了一起看起来象是 中国人向日本人开火的事件(卢沟桥事变) Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

卢沟桥事变

 


  

 
卢沟桥事变
  • (Lú gōu qiáo shì biàn, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ) the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top