ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卓有成效

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卓有成效-, *卓有成效*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卓有成效[zhuó yǒu chéng xiào, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, ] highly effective; fruitful, #22,399 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've got a great team working here.[CN] 我们的团队卓有成效 We've got a great team working here. Some New Beginnings (2014)
It would bring important and fruitful work for all.[CN] 288)}這將帶來對所有一切重要而又卓有成效的工作, Papierove hlavy (1996)
I'm just saying that Will and I got together, we had a productive session, that's all, and I was thinking we should do that again.[CN] 我只是说 Will跟我昨晚见过 聊得卓有成效 我觉得应该再来一轮 如此而已 Get a Room (2011)
Let's drink to a successful voyage.[CN] 烤面包 到了卓有成效的旅程。 Gold (2013)
And nature has succeeded with adultery admirably, since it is accompanied by extremes of excitement that augur well for a successful outcome - a child.[CN] 自从通奸被赋予了极端刺激 并预示着卓有成效的结果 一个婴儿 大自然便在通奸上大获成功 Goltzius and the Pelican Company (2012)
Okay, you want to be productive? Let's be productive.[CN] 你想卓有成效是吧? Get a Room (2011)
Nice. Nice. You're getting stronger.[CN] 好給力 卓有成效 Our Town (2012)
I-I don't know, um... effective.[CN] 卓有成效 Shiny Objects (2014)
Man, Englander's actually kind of a douche, huh?[CN] 狩猎狂人 hunting madmen, 可以卓有成效 and you can do good 可以更上一层楼 and you can do well. Stop Me Before I Hug Again (2016)
I invite them to be more productive and have a week of success.[CN] 欢迎大家 这将是一届成功的 卓有成效的盛会 Battle in Seattle (2007)
But I assure you, the results are well worth the effort.[CN] 我向你保证 克鲁上尉 这是卓有成效 A Little Princess (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top