ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卓先生

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卓先生-, *卓先生*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mr. Cheuk. - Mr. Cheuk.[CN] 卓先生 卓先生 Poker King (2009)
Mr. Cheuk, please review the new plans we formulated[CN] 这就是我们赌场的新计划 麻烦卓先生... Poker King (2009)
Congratulations, Mr. Cheuk.[CN] 恭喜. 卓先生 Poker King (2009)
Mr. Cheuk.[CN] 卓先生 Poker King (2009)
A Mr. Zachetti.[CN] 卓先生 Double Indemnity (1944)
I can now tell you that these were all true, and it is my pleasure to introduce to you the two gentlemen who now own the Opera Populaire, M. Richard Firmin and M. Gilles Andre.[CN] 我现在可以告诉你们,这是真的 请允许我给大家介绍 人民歌剧院两位新主人 理查费明先生和吉利斯安卓先生 The Phantom of the Opera (2004)
- Don Pedro.[CN] -皮卓先生 The Mask of Zorro (1998)
M'sieur Andre?[CN] 安卓先生 The Phantom of the Opera (2004)
It's been a while, Mr. Cheuk.[CN] 很久不见. 卓先生 Poker King (2009)
Oh, Christ. Hot pants.[CN] 天,卓先生夫人也来了 The Trigger Effect (1996)
Uno Cheuk doesn't care if he's banker or player.[CN] 难怪人家说卓先生做事不分庄! 闲 Poker King (2009)
Don Alejandro.[CN] 亚勒汉卓先生 The Mask of Zorro (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top