ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

华尔街日报

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -华尔街日报-, *华尔街日报*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华尔街日报[Huá ěr jiē Rì bào, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Wall Street Journal, #26,005 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Wall Street Journal is doing a major story, and, I think, The Post.[CN] 华尔街日报在做追踪报导 也许华盛顿邮报也在做 The Insider (1999)
Their strategy: discredit this guy, ruin his reputation in The Wall Street Journal, and then nobody will ever listen to what he's got to say about tobacco.[CN] 打算藉华尔街日报毁了这家伙 再也不会有人相信他说的话 The Insider (1999)
What was her name? - Cindy. Having sex with her was like reading the Wall Street Journal.[CN] 辛蒂,天啊,和她上床 就像看华尔街日报一样无聊 Wall Street (1987)
WOMAN:[CN] "华尔街日报" The Insider (1999)
And if I'm right, are you gonna put The Journal's reputation behind a story that's gonna blow up in your face?[CN] 我想的没错的话 华尔街日报的声誉会毁在一旦 The Insider (1999)
Here's your "Wall Street Journal"... and here is my resignation.[CN] 这是你的《华尔街日报》 这是我的辞呈 One, Two, Three (1961)
The Wall Street Journal says this is the hottest-selling yogurt.[CN] 根据华尔街日报 这是最畅销的奶昔 Striptease (1996)
The Wall Street Journal, here, not exactly a bastion of anti-capitalist sentiment, refutes Big Tobacco's smear campaign as the lowest form of character assassination.[CN] 连华尔街日报 这样以商业挂帅的报纸 都反抗烟草公司的诽谤招数 The Insider (1999)
Those long, tiny little columns in The Wall Street Journal.[CN] 专看"华尔街日报"上 冗长的专栏 Some Like It Hot (1959)
I had a warm bialy in my hand, and a hot cup of coffee from Dean Deluca, the crisp feeling of The Wall Street Journal, the smell of leather from my briefcase.[CN] 手上拿着热腾腾的面包 捧着纽约小店的咖啡 握着华尔街日报 The Family Man (2000)
It's good PR. It's for The Wall Street Journal.[CN] 这是公共关系,是给华尔街日报 Pirates of Silicon Valley (1999)
Any surprises I haven't read about in the Wall Street Journal?[CN] 有啥我在华尔街日报上 看不到的惊喜吗? Wall Street (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top