ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

半世紀

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -半世紀-, *半世紀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半世纪[bàn shì jì, ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] half century [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
半世紀[はんせいき, hanseiki] (n) half century [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's been half a century since the scavengers destroyed our moon.[JA] エイリアンが我々の月を 破壊してから半世紀が経った Oblivion (2013)
And within this next half century those 40% of the people on Earth are gonna face a very serious shortage because of this melting.[JA] 半世紀の内に、40%の地球上の人は 氷河に頼る水のために 深刻な水不足に直面するでしょう An Inconvenient Truth (2006)
Rudolf Geyer may present himself as a frail, forgetful old man, but I should remind you that he managed to elude capture for more than half a century.[JA] ルドルフ・ガイヤーは自分を か弱く 取るに足りない 年寄りに見せるでしょう でも気をつけて 奴は半世紀以上もの間 137 Sekunden (2009)
Ah, the vintners say this might be the best year for red grapes in half a century.[JA] ブドウ農家は、 半世紀ぶりに良い赤ぶどうと言っている The Dance of Dragons (2015)
You spent the last century and a half Being a poster child for Prozac,[CN] 過去的一個半世紀裡 你是個典型的抑鬱症代言人 Miss Mystic Falls (2010)
That was over a half a century ago.[JA] 半世紀も前の 事なのに Woman in Gold (2015)
A half century late. But as bright and magnificent as he had predicted.[JA] 半世紀遅れて だが 彼の予測通り壮大で輝いていた The Age of Adaline (2015)
By 1645, I'd been running from Klaus for a century and a half.[CN] 1645年 我為躲避Klaus 逃亡整整一個半世紀 Monster's Ball (2013)
He's a bloody martinet, a throw-back, the sort they'd have sent into Suez.[JA] 規律に厳格で、アナクロ 半世紀前の軍人 The Hounds of Baskerville (2012)
I've spent a quarter of a century on this planet![JA] 僕は 四半世紀を 生きたわけだ Chungking Express (1994)
Long term I want them to put me in the Pentagon for the next 25 years.[JA] - ペンタゴンからの受注が欲しい この四半世紀までに Iron Man 2 (2010)
A string of events and misdeeds point to the incontestable fact that the paintings in question reached the Belvedere and remained there for over half a century, in a manner that was both dishonest and illegal, and that Adele's will itself was not legally binding.[JA] 明白に、以下の事実を もたらした 当該絵画が ベルヴェデーレに届けられ 半世紀もの間 そこに留まった Woman in Gold (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top