ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

十四日

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -十四日-, *十四日*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
十四日[じゅうよっか, juuyokka] (n) วันที่ 14 ของเดือน,14 วัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
十四日[じゅうよっか, juuyokka] (n) fourteenth day of the month [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My birthday is July 14th.[CN] 七月十四日是我的生日 My birthday is July 14th. Con Air (1997)
Genroku l5th on March l4th[CN] 元禄十五年 三月十四日 Crest of Betrayal (1994)
We agreed earlier that it would start on the fourteenth.[CN] 我們早先決定從十四日開始. Man of Iron (1981)
Casablanca, January 24, 1943.[CN] 卡萨布兰卡 一九四三年一月二十四日 Part VI (1988)
MONDAY, JULY 24[CN] 七月二十四日,周一 A Summer's Tale (1996)
We came to work normally on the morning of the fourteenth... three of us, my two buddies and I.[CN] 十四日早上我們來工作... 三個人,我和我的倆夥伴. Man of Iron (1981)
"My daddy is coming home on July 14th.[CN] 爹地七月十四日要回家 My daddy is coming home on July 14th. Con Air (1997)
"February 14, 1952.[CN] 一九五二年二月十四日 Obsession (1976)
In October 24, 1980[CN] {\fn华文新魏\fs20\bord1\shad0\fsp2\3cHFF8000}一九八零年,十月二十四日 Lost Souls (1980)
October 14, 1914[CN] 一九一四年十月十四日 Legends of the Fall (1994)
My birthday is July 14th.[CN] 七月十四日是我生日 My birthday is July 14th. Con Air (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top