ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

北陆的名艺人泷之白丝 性情自负而又刚烈直爽

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -北陆的名艺人泷之白丝 性情自负而又刚烈直爽-, *北陆的名艺人泷之白丝 性情自负而又刚烈直爽*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shiraito, as an established artist, was a woman ofpride and impulse.[CN] 北陆的名艺人泷之白丝 性情自负而又刚烈直爽 Taki no shiraito (1933)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

北陆 艺人 白丝 性情 自负 刚烈 直爽

 


  

 
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (な) (n) name; reputation; (P) [EDICT]
 • (めい) (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 名探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード名,学校名) name [EDICT]
 • (míng, ㄇㄧㄥˊ) name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people [CE-DICT-Simplified]
 • (míng, ㄇㄧㄥˊ) name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people [CE-DICT-Traditional]
艺人
 • (yì rén, ㄧˋ ㄖㄣˊ) performing artist; actor [CE-DICT-Simplified]
 • (lóng, ㄌㄨㄥˊ) rapids; waterfall; torrential (rain) [CE-DICT-Simplified]
 • (Shuāng, ㄕㄨㄤ) Shuang river in Hunan and Guangdong (modern Wu river 武水) [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (の) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (zhī, ) (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī, ) (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [CE-DICT-Traditional]
性情
 • (せいじょう) (n) nature; disposition [EDICT]
 • (xìng qíng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ) nature; temperament [CE-DICT-Simplified]
 • (xìng qíng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ) nature; temperament [CE-DICT-Traditional]
自负
 • (zì fù, ㄗˋ ㄈㄨˋ) conceited; responsible [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Traditional]
 • (また) อีกครั้ง, และ \nตัวอย่าง また会いましょう แล้วเจอกันใหม่ [LongdoJP]
 • (また) (adv,conj,pref) (uk) again; and; also; still (doing something); (P) [EDICT]
 • (yòu, ㄧㄡˋ) (once) again; also; both... and...; again [CE-DICT-Simplified]
 • (yòu, ㄧㄡˋ) (once) again; also; both... and...; again [CE-DICT-Traditional]
直爽
 • (zhí shuǎng, ㄓˊ ㄕㄨㄤˇ) straightforward; outspoken [CE-DICT-Simplified]
 • (zhí shuǎng, ㄓˊ ㄕㄨㄤˇ) straightforward; outspoken [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top