Search result for

包得異常厚實 只是空有龐大軀殼

(1 entries)
(0.7081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -包得異常厚實 只是空有龐大軀殼-, *包得異常厚實 只是空有龐大軀殼*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is this, Do Min Joon?[CN] 包得異常厚實 只是空有龐大軀殼 Episode #1.18 (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

包得 (bāo dé)異常厚實 (yì cháng hòu shí) 只是 (zhǐ shì)空有 (kōng yǒu)龐大軀 (páng dà qū) ()

 


  

 
只是
  • (zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ) merely; simply; only; but [CE-DICT-Simplified]
  • (zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ) merely; simply; only; but [CE-DICT-Traditional]
  • (ké, ㄎㄜˊ) shell [CE-DICT-Traditional]
  • (qiào, ㄑㄧㄠˋ) shell; crust [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top