ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勾当

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勾当-, *勾当*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾当[gòu dàng, ㄍㄡˋ ㄉㄤˋ, / ] shady business, #25,490 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was Ketch who told me of certain activities that he knew were going on in Dymchurch.[CN] 是凯奇告诉我某些秘密活动 他知道戴蒙教堂的一些勾当 Night Creatures (1962)
I will try to see what is afoot at this Camp Sunshine. Hurry up, man.[CN] 我去查阳光营在搞什么勾当 A Shot in the Dark (1964)
Scarcely a racket, Mr. Murdock.[CN] 绝不是勾当 默多克先生 Dead Reckoning (1947)
I told you I wouldn't stand for you fleecing any--[CN] 我说过我绝不允许你搞这种勾当... How the West Was Won (1962)
You aren't big enough for the filthy racket you're in.[CN] 想干肮脏的非法勾当你还太嫩 Brighton Rock (1948)
Now could I drink hot blood and do such bitter business as the day would quake to look on.[CN] 我真喝得下人血 干得出在大白天里头见不得人的勾当 Hamlet (1948)
Do you know what they've been doing in that hotel room?[CN] 你知道他们在旅馆房间干了什么勾当吗? Irma la Douce (1963)
Be careful. Your blackmail business is going to cost you dear.[CN] 小心 你的勒索勾当会对你很不利 Come Dance with Me! (1959)
This racket.[CN] 这个勾当 Brighton Rock (1948)
Maybe he wanted to make some Donely deal with you, but I do not.[CN] 也许你能和Donely搞什么勾当 但我不吃这套 The Reckless Moment (1949)
I know all about reporters.[CN] 我知道记者的一切勾当 His Girl Friday (1940)
With a gambling racket on the side.[CN] 赌博勾当作为兼职 Dead Reckoning (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top