ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勝つ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勝つ-, *勝つ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勝つ[かつ, katsu] TH: ชนะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝つ(P);克つ;贏つ[かつ, katsu] (v5t, vi) to win; to gain victory; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The L.A. Lakers have got the game in the bag.L・Aレーカースはゲームに勝つにちがいない。
That horse may be a good bet.あの馬に賭ければ勝つかもしれない。
Overcome all difficulties.あらゆる困難に打ち勝つ
England is going to win the race.イングランドはそのレースに勝つだろう。
England is going to win the match.イングランドはその試合に勝つだろう。
The chances are very good that our team will win.うちのチームが勝つ見込みはかなり大きい。
The chances are that she will win the game.おそらく彼女は試合に勝つだろう。
The Oxford crew appeared secure of victory.オックスフォードのクルーが勝つのは確実に見えた。
The most important thing in the Olympics is not to win but to participate.オリンピックで最も大事なことは勝つことではなく、参加することである。
The important thing about the Olympic Games is not to win, but to take part in them.オリンピック競技で大切なことは、勝つことでなく参加することである。
The must important thing in the Olympic Games is not winning but taking part.オリンピック競技において最も大切なことは勝つことではなく参加することであ。
Rock breaks scissors. Scissors cut paper. Paper smothers rock.グーがチョキに、チョキがパーに、パーはグーに勝つ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Campbell doesn't believe we'll beat the Reds.[JP] このお方は 我々が勝つと信じてません Tikhiy Don (1957)
He says you can't win fighting the people.[JP] 民衆に勝つのは 不可能だと言ってます Tikhiy Don (1957)
Because that driver will try all the harder to win.[JP] なぜなら、ドライバーは 勝つために必死になる Grand Prix (1966)
I'm going to win today. You don't want to miss that, do you?[JP] 今日、私は勝つよ 君は見逃すんだ、いいのか? Grand Prix (1966)
No![JP] 勝つ Green Lantern (2011)
We're gonna conquer, and we're gonna kick some. Understood?[JP] 俺たちは勝つんだ 1発かましてやれ Aliens (1986)
You can't lose, kid.[JP] 君が絶対勝つ Kansas City Confidential (1952)
We have to see yet who's going to win over.[JP] どっちが勝つかは これからだ Tikhiy Don II (1958)
You can not stop justice in Caxton, whatever you do.[JP] お前らが何しようと 正義は勝つ! The Intruder (1962)
Not Stansyck. You'd need an army to take him.[JP] スタンジックに勝つには 軍隊がいる Hollow Triumph (1948)
We have to see yet who's going to win over.[JP] どっちが勝つかは これからだ Tikhiy Don (1957)
You will win this fight.[JP] 君たちは戦いに勝つ The Intruder (1962)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝つ[かつ, katsu] gewinnen, siegen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top