ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勃然

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勃然-, *勃然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, ] agitatedly; excitedly; vigorously, #68,674 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勃然[ぼつぜん, botsuzen] (adj-t,adv-to) sudden; fit of anger [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I would much rather be nice to you... but Eckman will be back soon... and she would be absolutely livid if you haven't talked.[CN] 我很想对你好... ...但艾克曼马上会回来了... ...如果你还不开口她绝对会勃然大怒 Deadlier Than the Male (1967)
Exactly. She was pretty upset.[CN] 正是,结果她勃然大怒 Appointment with Death (1988)
He gets angry.[CN] 他勃然大怒 Black Cat, White Cat (1998)
But she'd hit the ceiling if she thought you and me were sitting here alone.[CN] 但如果她知道你和我在这独处会勃然大怒 Sex and the Single Girl (1964)
The Palace will hit the roof. And I'll look ridiculous.[CN] 皇室会勃然大怒 我会出足洋相 The Palace will hit the roof. A Victory for Democracy (1986)
But when he asked her what it meant, she was offended.[CN] 但当他问她什么意思时 她勃然大怒 Voodoo Passion (1977)
When he organizes a bridge evening, he's furious when I'm late.[CN] 他组织打桥牌的晚上 我迟到他会勃然大怒 So Sweet, So Dead (1972)
I shook him off and he got very angry.[CN] 我挣脱他 他勃然作色 Still of the Night (1982)
-That depends. -No, I mean deeply angry.[CN] 这得视情况而定 我是指勃然大怒 All About Eve (1950)
Yeah, Daddy wouldn't go too ballistic.[CN] 是啊爸爸不会勃然大怒 Clueless (1995)
She took it very badly.[CN] 她勃然大怒 Appointment with Death (1988)
It was then that you blew your fuse.[CN] 所以你勃然大怒 Nine Queens (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top