ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

労働条件

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -労働条件-, *労働条件*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働条件[ろうどうじょうけん, roudoujouken] (n) เงื่อนไขแรงงาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
労働条件[ろうどうじょうけん, roudoujouken] (n) working conditions; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Of course, they are suffering from terrible working conditions such as low wages and arbitrary layoffs, as well as from various forms of discrimination.低賃金、劣悪な労働条件、一方的な首切りなどの経済・労働問題はもとより、各種の人道的問題までも引き起こしている。
He had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.彼は、清掃の仕事に従事する人たちが平和的に賃金と労働条件の改善を要求するストライキをするのを支援するためにそこに行っていた。
Workers can go on strike for higher wages, or for better working conditions.労働者は、給料の値上げやより良い労働条件を求めて、ストライキをすることができる。
The laborers are murmuring against their working conditions.労働者は労働条件に不平をこぼしている。
They want to better their working conditions.労働条件を改善したがっている。
For that reason temporary workers are working under inferior conditions.そのため、派遣労働者は劣悪な労働条件の下で働いている。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top