ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

加虐

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -加虐-, *加虐*
Japanese-English: EDICT Dictionary
加虐[かぎゃく, kagyaku] (n,vs,adj-no) causing pain; sadism [Add to Longdo]
加虐[かぎゃくあい, kagyakuai] (n) sadism [Add to Longdo]
加虐性愛[かぎゃくせいあい, kagyakuseiai] (n,adj-no) sadism [Add to Longdo]
加虐性愛者[かぎゃくせいあいしゃ, kagyakuseiaisha] (n) sadist [Add to Longdo]
加虐性欲[かぎゃくせいよく, kagyakuseiyoku] (n) (ant [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe Chung didn't torture that guy, but he sure is waterboarding the fuck out of us in the polls.[CN] 但他现在绝对是他妈在用民意向我们施加虐刑 妈呀 如果我排在第三位 这就会是 New Hampshire (2014)
- He's sadistic.[JA] あるのは加虐性のみ The Clearing (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top