ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

加判

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -加判-, *加判*
Japanese-English: EDICT Dictionary
加判[かはん, kahan] (n,vs) affixing a seal [Add to Longdo]
加判[かはんにん, kahannin] (n) signatory [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They can tack two years onto your bid. Automatic.[CN] 他们会在你刑期上加判你2年 {\3cH202020}They can tack two years onto your bid. Cell Test (2005)
If the bay doesn't kill you, we'll pick you up in a Zodiac and add five years to your sentence.[CN] 如果海水杀不了你 我们会把你捡起来 ..然后再加判五年给你 Half Past Dead (2002)
You should get to know him before you judge him.[CN] 你在對他妄加判斷或者再揍他之前 Portrait of a Lady Alexander (2012)
And another 3 years for beating up the reporter[CN] 另外打记者,再加判三年 You Shoot, I Shoot (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top