ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

割り出す

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -割り出す-, *割り出す*
Japanese-English: EDICT Dictionary
割り出す(P);割出す(P)[わりだす, waridasu] (v5s,vt) to calculate; to compute; to infer; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll take her picture so we can I.D. her.[JA] 彼女の写真をとって 身元を割り出す The Cheat in the Retreat (2013)
Based on telemetry, I've got an address.[JA] 遠隔測定で 住所を割り出す Second Chances (2013)
I've put Joshua in the memory chamber to see if he remembers his fellow traitors.[JA] この "記憶の部屋" で ジョシュアの共犯者を割り出す Serpent's Tooth (2011)
Well, it burned evenly, so I factored in heat and the length of time it burned, and I was able to adjust for the shrinkage.[JA] 均等に焼けてるから 熱量と時間を考えて 長さを割り出すわ ブースはドラッグの取引が 原因かもしれないって El Carnicero en el Coche (2013)
Look, as long as he is at his desk, the second you take control, he will notice, report it, and find you.[JA] ケイレブがPCの前にいるんだ 下手に手を出すと― 君に気付いて 居場所を割り出す God. (2015)
Don't need to be a Tin Man to figure that one out.[JA] 割り出すのにブリキさんである 必要はないわ. Gnothi Seauton (2008)
If it's someone from Erudite, I promise I'll find out who.[JA] もし「博学」の出身者なら 必ず誰だか割り出す Divergent (2014)
When any two girls are matched up, there's an expectation of which will win based on their current rating, right?[JA] 現在のレートを元に 期待値を割り出すんだな The Social Network (2010)
Okay, you give me access to the case files and I'll get your shooter.[JA] ファイルを見せてくれたら 犯人を割り出す Second Chances (2013)
According to my calculations, based on time spent...[JA] 計算してみたけど — 惑星間の距離から 割り出すと... Alien (1979)
Which isn't gonna do much good if we don't know who was killed.[JA] 被害者の身元を 割り出す方が先でしょ The Money Maker on the Merry-Go-Round (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top