ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剥く

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剥く-, *剥く*
Japanese-English: EDICT Dictionary
剥く[むく, muku] (v5k,vt) to peel; to skin; to pare; to hull; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bullshit. I'm not a pastor but I've never heard of no ice-cream man or old lady eating raw meat, jumping on the ceiling with baby teeth so I don't know what you're talking about.[JA] 俺は牧師じゃないが 初耳だ アイスクリーム屋 生肉を食う婆さん 天井に飛び牙を剥く 何が天使だ Legion (2010)
But one day, this man will turn on you... in a flash... and even you won't see it coming.[JA] だが ある日... 牙を剥くだろう 突然にだ... The Sound and the Fury (2015)
After that, she never showed so much as a tooth in my direction.[JA] それ以来俺に牙を剥く事もない。 The Well (2016)
Peel it...[JA] 剥くと... Entrée (2013)
It's your job to peel.[JA] それを剥くのが君の仕事だ The Accountant (2016)
Tapping into that aggression requires peeling back several layers of yourself.[JA] 攻撃性を活用するには自分自身という皮を 幾層も剥く必要がある The Accountant (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top