ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剥き物

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剥き物-, *剥き物*
Japanese-English: EDICT Dictionary
剥き物[むきもの, mukimono] (n) art of decorative garnishing [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

剥き

 


  

 
剥く
  • (むく) (v5k,vt) to peel; to skin; to pare; to hull; (P) [EDICT]
  • (ぶつ) (n) (1) (uk) (sl) stock; products; (2) stolen goods; loot; spoils [EDICT]
  • (もの(P);もん) (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) [EDICT]
  • (wù, ㄨˋ) thing; object; matter; abbr. for physics 物理 [CE-DICT-Simplified]
  • (wù, ㄨˋ) thing; object; matter; abbr. for physics 物理 [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top