ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剥がれる

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剥がれる-, *剥がれる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
剥がれる[はがれる, hagareru] (v1,vi) to come unstuck from [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Then they're gonna skin you alive.[JA] -生きたまま皮を剥がれる A Bright New Day (2009)
It'll rip the skin off your bones.[JA] 皮が剥がれる Winter's Bone (2010)
End of the day, you guys get fucking skinned alive financially.[JA] 君達は財政的に 生皮を剥がれる The Wolf of Wall Street (2013)
Not so hard. You'll scrub the skin off.[JA] あまり強くこするな 皮が剥がれる Kissed by Fire (2013)
If they see you become friends, they'll skin you alive.[JA] もし友達付き合いしてるのがバレたら 生きたまま皮を剥がれるわよ The Magdalene Sisters (2002)
And let your imagination grasp, if you can, the effect of a strong, quick jerk on the turf of your hair to release any clinging particles would have on your nervous system.[JA] 想像してみてくれ 目の前に手が伸び... 髪を引っ張られ... 皮を剥がれる痛みが 神経を裂く The Last Samurai (2003)
Losing skin's more like it.[JA] 皮を剥がれる方が まだマシよ Red in Tooth and Claw (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top