ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

前提

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -前提-, *前提*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前提[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ, ] premise; precondition; prerequisite, #3,003 [Add to Longdo]
前提条件[qián tí tiáo jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] pre-conditions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
前提[ぜんてい, zentei] (n) preamble; premise; reason; prerequisite; condition; assumption; hypothesis; given; (P) [Add to Longdo]
前提技術[ぜんていぎじゅつ, zenteigijutsu] (n) underlying technology; technical premise; precursor technology [Add to Longdo]
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] (n) precondition; prerequisite [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Credit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.クレジットとは将来の支払を前提に品物またはお金を受入れる一定額または限度である。
You ought to think over whether the premise is valid or not.その前提が妥当かどうかよく考えるべきだ。
We should understand the underlying premises.私たちはその基礎となっている前提を理解すべきだった。
We are dating with a view to marriage.私たちは結婚を前提として交際しています。
Life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises.人生とは不十分な前提から十分な結論を引き出す技術である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Tokyo subway was built to connect directly with private lines.... and continue running on their rails.[JA] 東京の地下鉄は開通以来 私鉄路線との 直通運転を前提に建設され 常に乗り換え相手の規格に 合わせなければならなかった Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
Anyway, she left early, and sometime before midnight she was beaten to death in her room by a brown-haired, middle-aged man of fair complexion.[CN] 总之, 她在午夜前提早离开 她在自己家被打死 凶手是个棕发的中年白人 Scandal Sheet (1952)
Like hegel- - Logic from absurd premises.[JA] 無理な前提で論理を組み立てる ヘーゲルみたいだ The Man from Earth (2007)
Perhaps it was this colonel... white hat Maroon i heard speak of you.[CN] 也许是这上校 戴白帽子的Maroon在我面前提到过你 Saratoga Trunk (1945)
Of course... That's one of the prerequisite. Even if so...[JA] (安藤) もちろん それが前提 それともー Taima no arashi (2003)
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.[CN] 顺便说一下 要是你不在迈克斯面前提起我来过的事儿 那就太够朋友了 Rebecca (1940)
Okay, Carrie, look, first of all, we don't have a terrorist on the loose.[JA] 分かったよ まず これが前提だ 俺達はテロリストを野放しにして無い Marine One (2011)
No, no, but before I forget it, don't do any more work on the new ballet.[CN] -不 趁我未忘记前提醒你 不要再练新曲 The Red Shoes (1948)
Very well for interesting material.[CN] 前提是材料要有价值 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Let's assume that he was at his place when we received the call.[JA] あいつは、電話のとき、 アパートにいたことを前提とすれば Safe and Sound (2008)
My dear children, your entire theory is predicated on the proposition that Sebastian lied about everything he could to prevent the ship being found.[JA] 君たちの推論は 彼のウソが前提だろう 彼は船を守るために 名前も身分も偽った Fool's Gold (2008)
Like, do you plan on marrying him?[JA] 結婚を前提にしているとか Jersey Girl (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] prerequisite, precondition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
前提[ぜんてい, zentei] Voraussetzung, Praemisse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top