ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

刻みに

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刻みに-, *刻みに*
Japanese-English: EDICT Dictionary
刻みに[きざみに, kizamini] (exp) in steps of; in units of; calculated by [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And cut me in half![JA] 僕を切り刻みに来た あの男だってそうだ! Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
It takes 12 months for the Earth to orbit the sun, there are 12 hours a night and 12 hours a day, and each of those hours there are 12 five-minute increments.[JA] 地球が太陽の軌道に乗ると 12ヶ月かかる 12時間の夜と 12時間の昼 それらを 5分刻みにする A Brilliant Young Mind (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
刻みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

刻み

 


  

 
刻み
 • (きざみ) (n) shredded tobacco; notch; nick; (P) [EDICT]
 • (二) สอง [LongdoJP]
 • () (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [EDICT]
 • () (prt) (See に,は) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • () (exp) also; too; not ... either; as well; even [EDICT]
 • () (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • (荷) (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [EDICT]
 • (似) (suf) takes after (his mother) [EDICT]
 • (丹) (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P) [EDICT]
 • (土) (n) (arch) soil (esp. reddish soil) [EDICT]
 • (尼) (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [EDICT]
 • (弐) (num) two (used in legal documents) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top