ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

制约

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -制约-, *制约*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制约[zhì yuē, ㄓˋ ㄩㄝ, / ] to restrict; condition, #4,244 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it really hampers my relationships terribly, because if I'm repelled, I never see that person again.[CN] 这在很大程度上制约了我的人际关系 如果我厌倦了,就永远不会再看那个人了 La Collectionneuse (1967)
... you'veinadvertentlybeen conditioned against music.[CN] 你也不小心被制约成无法听音乐 A Clockwork Orange (1971)
You were destined, conditioned.[CN] 你命中注定受制约 Episode #1.1 (2003)
Some parties are actually working against each other.[CN] 很多组的工作相互制约. The Bridge on the River Kwai (1957)
We must do some fast maneuvering to restrain the Germans.[CN] 我们必须得做些什么来制约德国 The Remains of the Day (1993)
We plunged into the cornucopia... quivering with desire and the ecstasy of unbridled avarice.[CN] 无穷的欲望和不受制约的贪婪令我们欣喜若狂,浑身发颤 A Christmas Story (1983)
... thatinadditiontoyour being conditioned against...[CN] 除了被制约不能有 A Clockwork Orange (1971)
There is still no breakthrough in the kidnap case... that has gripped the nation for the last few days.[CN] 但仍然没有突破 在绑架案... 已制约国家 在过去的几天。 Everybody's Famous! (2000)
Vanessa, I'm serious, I feel fucked up.[CN] 我很不舒服 我们被制约 Traffic (2000)
However, the president would still be under the rule of PSB during the new regime.[CN] 然而,总统仍然会受到巴西社会党规则的制约 However, the president would still be under the rule of PSB 在新政权期间。 during the new regime. Jango (1984)
... proposingwill-sapping techniques of conditioning.[CN] 提出破坏心智的技巧做为制约之用 A Clockwork Orange (1971)
The Department of Justice is handicapped.[CN] 司法部被条令制约 'G' Men (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top